November 3, 2015 | Posted in:Fréttir

Íslandsdeild alþjóðaþingmannasambandsins (IPU) tók þátt í eftirminnilegu og árangursríku haustþingi sambandsins í Genf í lok október. Á meðal umræðuefna þingsins var ályktun sem lögð var fram af Birgittu Jónsdóttur, þingmanns Pírata. Ályktun Birgittu ber yfirskriftina, Lýðræði í stafrænum heimi, ógnir við friðhelgi einkalífs og einstaklingsfrelsi, og var ályktunin samþykkt af IPU á lokafundi þingsins 21sta október. Þetta er í fyrsta sinn sem Íslenskur þingmaður leggur fram ályktun á vettvangi þessa alþjóðlega samstarfsvettvangs þingmanna, en Alþjóðaþingmannasambandið, sem stofnað var 1889, samanstendur af þingmönnum frá 166 löndum.

21676089374_73f3f79df5_oIMG_391522090190489_cce61e8f25_o

 

 

 

 

 

Í kjölfar afhjúpana bandaríska uppljóstrarans Edwards Snowdens um persónunjósnir vestrænna ríkja, sem stunda altækt eftirlit (e. mass surveillance), hafa fjölmörg fjölþjóðleg félagasamtök kallað eftir styrkingu borgararéttinda í hinum stafræna heimi. Það lofar góðu að leið til lausna sé nú boðin fram af Alþjóðaþingmannasambandinu; vettvangi þingmanna hvaðan æva að úr heiminum sem koma saman til að ræða saman og læra hvert af öðru óháð landamærum og staðsetningu í hinu pólitíska litrófi.

Í ályktunni eru margar lausnir boðnar til eflingu borgararéttinda, stafrænna réttinda, og eflingu lýðræðis á 21st öldinni og er þeim lýst í 25 liðum þar sem skorað er á þjóðþing heimsins að;

  • Endurskoða og/eða innleiða betri löggjöf á sviði eftirlits, þar sem áhersla er lögð á lögmæti, gegnsæi, regluna um nauðsyn og meðalhóf;
  • Endurskoða og/eða innleiða heildarlöggjöf á sviði gagnaverndar, bæði fyrir opinbera geirann og einkageirann;
  • Mótun heildstæðrar stefnu um hvernig njóta megi sem bestra ávaxta af frjálsu Interneti frá sjónarhóli efnahagslegra, félagslegra, menningarlegra og umhverfislegra þátta;
  • Hvernig auka megi þátttöku almennra borgara og frjálst flæði upplýsinga á grundvelli meginreglunnar um net-hlutleysi;
  • Öflugri vernd fyrir blaðamenn og afhjúpendur;
  • Innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga á sviði mannréttinda og öflug framfylgni slíkra réttinda í landsrétti ríkja;
  • Öflugra aðhald þjóðinga með hverskyns söfnun hins opinbera á persónuupplýsingum og annarskonar eftirliti með borgurunum;
  • Öflugri réttar- og dómstólavernd með lögmætum takmörkunum á friðhelgi einkalífs, t.d. við framkvæmd sakamálarannsókna;
  • Þá eru þjóðþing einnig hvött sérstaklega til að leita ráða og efna til reglubundins samráðs við almenning, fræðasamfélagið og mannréttindasamtök þegar endurskoðun laga og reglna stefndur yfir og viðurkenna sérstakt eftirlitshlutverk þessarra aðila með stjórnvöldum;
  • Að lokum fól þingið sjálfu þingmannasambandinu að efna til sérstaks samráðs við sérstaka erindreka Sameinuðu þjóðanna, sem skipaðir hafa verið á þeim sviðum sem ályktunin tekur til, um að tekin verði saman árangursrík löggjöf víða um heim (e. best practice)

22286008732_514ce6a395_z22111180708_ea2a27d483_z22112388438_d172f28842_z

 

 

 

 

 

Nú er komið að þjóðþingum heimsins að innleiða þá þætti og yfirfara þau regluverk sem ályktunin kallar eftir, þar á meðal Alþingi Íslands.